Žula, alebo inými slovami aj Granit, pre svoje skvelé vlastnosti akými sú jej tvrdosť, odolnosť voči poškrabaniu, voči vonkajším poveternostným vplyvom, nachádza uplatnenie v interiéroch, ako aj v exteriéroch. Žula je najviac využívaná z  materiálov v našom odvetví. Rozsah využitia pri tomto materiáli je prakticky bez obmedzenia.