„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť Kamenárstvo STONE s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v znížení energetickej náročnosti priemyselnej budovy, v ktorej prebieha kamenárska výroba spoločnosti.

Názov projektuZníženie energetickej náročnosti výrobných priestorovspoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.
Hlavný cieľ projektuZníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy, v ktorej prebieha kamenárska výroba spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. 
Kontrahovaná výška NFP175 281,42 EUR
Webové sídlo ROwww.op-kzp.sk 
Webové sídlo SOwww.siea.sk
Webové sídlo CKOwww.partnerskadohoda.gov.sk